Энэбиш, Анарын аав

Энэбиш, Анарын аав

…Codercub-ийн хичээл нь Америкийн Carnegie Mellon их сургуулийн боловсруулсан хөтөлбөрөөр орж байгаа болохоор шат шатны сургалтад хамрагдаад дараа нь тэр сургуульдаа шалгалт өгөөд 9 кредит тооцуулах боломжтой гэсэн. Багш нь англиар хичээлээ заадаг нь хүүхэд давхар англи хэлний сонсох хичээлд давхар сууж байгаа л гэсэн үг…