Course

Course

Important Dates

27
September
  • Үдээс хойш
  • Hub Innovation Center
CS1 урт хугацааны хөтөлбөр

Python хэлний 120 цагийн хөтөлбөрийн элсэлт эхэллээ.